085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Artikel 12 Sv biedt de mogelijkheid voor een belanghebbende om zich te beklagen over een beslissing om een verdachte niet te vervolgen of over het uitblijven van een vervolgingsbeslissing. U kunt namelijk in twee gevallen klagen:

  1. Wanneer u bericht hebt ontvangen van de politie of officier van justitie dat de verdachte niet zal worden vervolgd. In dat geval dient u binnen 3 maanden na ontvangst van die brief een klaagschrift in te dienen.
  2. Wanneer het in uw ogen te lang duurt en de politie nog steeds niet bezig is met het (voorbereidend) onderzoek.

Het klaagschrift dient goed gemotiveerd te zijn en voorzien te worden van de nodige bewijsstukken. Beschikt u over verklaringen van getuigen die door de politie nog niet zijn gehoord, dan is het altijd aan te bevelen m die als bijlagen aan het klaagschrift te hechten.

Het klaagschrift dient te worden ingediend bij het gerechtshof waar de strafzaak anders zou worden behandeld.

Het indienen van het klaagschrift is uw laatste kans om de vervolging van de verdachte te bewerkstelligen. Het is daarom aan te bevelen dat u het klaagschrift laat opstellen en indienen door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Verlies geen tijd, en meld uw zaak daarom vandaag nog bij ons aan, dan verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat die binnen.

Beoordelingskader art 12 Sv. procedure

Het gerechtshof heeft in het kader van een artikel 12 Sv. procedure allereerst te beoordelen of vervolging op basis van de aanwijzingen in het dossier ertoe zou kunnen leiden dat de strafrechter aan wie de zaak zou worden voorgelegd, tot een bewezenverklaring zou komen. Als dat niet het geval is, heeft het hof te beoordelen of aanvullend onderzoek tot een andere opvatting zou kunnen leiden. Indien een bewezenverklaring mogelijk zou kunnen zijn, dient het hof vervolgens te beoordelen of er voldoende maatschappelijk belang is dat de vervolging kan rechtvaardigen.

Met dit beoordelingskader moet u rekening houden indien u een klaagschriftprocedure ex artikel 12 Sv. wenst te starten. Het klaagschrift moet hierop worden ingericht en aangepast. 


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

U hebt aangifte gedaan van een strafbaar feit, maar de officier van justitie besluit om de verdachte niet te vervolgen. Voor u, als slachtoffer, is dat extra pijnlijk. Eerst bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en vervolgt laat de officier u in de steek.

U hoeft het hierbij niet te laten. U hebt nog een laatste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de verdachte alsnog wordt vervolgd door het indienen van een klaagschrift ex artikel 12 Sv. Juist omdat u slechts een kans heeft om alsnog de vervolging van de verdachte te bewerkstelligen, is het belangrijk dat het klaagschrift namens u wordt ingediend door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Waar mogelijk zal de advocaat eerst het proces-verbaal bij de politie opvragen en deze met u bespreken.

Het klaagschrift dient binnen 3 maanden na ontvangst van het sepotbericht te worden ingediend bij het gerechtshof in uw arrondissement.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden