085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Bij de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag dat is gelegd met als doel om onderzoek te doen, of ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van bepaalde goederen, dient de rechter te onderzoeken of de goederen nog nodig zijn voor het onderzoek van de politie.

Verder zal de rechter of het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later de strafrechter de goederen verbeurd verklaard of onttrekt aan het verkeer. Een rechter mag een goed verbeurd verklaren wanneer het door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  het goed is gebruikt bij het begaan of voorbereiden van dat feit, of dient ter belemmering van de opsporing van dat feit, of anderszins zijn vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf.

Een onttrekking aan het verkeer van een goed vindt plaats wanneer het goed van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Wanneer het beslag is gelegd met het oog op het veilig stellen van waardevolle goederen in verband met een mogelijke ontnemingsvordering, geldt als maatstaf dat er sprake is van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Wanneer een ander dan de verdachte teruggave vraagt van zijn in beslag genomen goederen, geldt als maatstaf dat moet worden beoordeeld of het goed door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  de voorwerpen zijn gebruikt bij het begaan of voorbereiden, waarvan klager verdacht wordt noch zijn deze voorwerpen gebruikt ter belemmering van de opsporing van die feiten of zijn ze vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf, en voor zover daar  al sprake van is, was de klager daarmee bekend was. 


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Het duurt tegenwoordig steeds langer voordat de politie in beslag genomen goederen teruggeeft, terwijl u die goederen wel zelf nodig hebt of abonnementskosten (bijv. bij een telefoon) doorlopen. Het is daarom van belang dat u deze goederen snel terugkrijgt.

Ook kan het zijn dat uw goederen in beslag genomen zijn en u zelf niets te maken hebt met het onderzoek van de politie, en ook niets weet van een strafbare herkomst of betrokkenheid.

In die gevallen is het aan te bevelen om een klaagschrift tegen het beslag en het uitblijven van een last tot teruggave in te laten dienen door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden