085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Wanneer de taakstraf niet tijdig en volledig is verricht, zal de reclassering deze als mislukt aan het openbaar ministerie retourneren, die op haar beurt de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zal vorderen.

Dit besluit wordt aan de verdachte betekend. 

Vervolgens is het aan de verdachte om hiertegen binnen 14 dagen een bezwaarschrift in te dienen bij de rechter die de taakstraf heeft opgelegd.

Het opstellen en indienen van het bezwaarschrift kan het beste worden overgelaten aan een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. U hebt namelijk maar een kans. Indien de rechter het bezwaarschrift ongegrond verklaart, betekent dit dat u de vervangende hechtenis volledig moet uitzitten. Er staat dus veel op het spel!

Na indiening van het bezwaarschrift ontvangt u een oproeping om bij de rechter te verschijnen. Ook dan is het aan te bevelen dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat wel en wat niet gezegd moet worden.

Wacht daarom niet langer, en meld uw zaak vandaag nog geheel vrijblijvend bij ons aan. Wij verwijzen u door naar een goede strafrechtadvocaat.


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet in staat bent om de taakstraf tijdig te verrichten. Hier kunnen medische problemen aan het grondslag liggen, of communicatieproblemen met de reclassering of overige organisaties die bij de uitvoering van de werkstraf zijn betrokken, of het kan zijn dat u door omstandigheden in uw persoonlijke levenssfeer nog niet bent toegekomen aan het verrichten van de werkstraf.

Wanneer de werkstraf niet tijdig wordt verricht, retourneert de reclassering de werkstraf naar het Openbaar Ministerie die op haar beurt de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis beveelt. Hierbij wordt de volgende verhouding toegepast: 2 uren taakstraf = 1 dag vervangende hechtenis.

De officier van justitie zal een kennisgeving van de beslissing tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis aan de veroordeelde laten betekenen. De veroordeelde heeft daarna 14 dagen de tijd om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen bij de rechter die de taakstraf heeft opgelegd. Het indien van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de politie u hangende de bezwaarschriftprocedure mag aanhouden voor de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis.

Het is daarom van belang dat het bezwaarschrift zo snel mogelijk wordt ingediend en dat gelijktijdig aan de Officier van Justitie wordt gevraagd om de tenuitvoerlegging zo lang op te schorten. De binnen ons netwerk in het strafrecht gespecialiseerde advocaten weten als geen ander op welke gronden u een tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zou kunnen voorkomen. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, krijgt u een tweede kans om de taakstraf alsnog af te ronden.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden