085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Bezwaar en beroep tegen boete CJIB

Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde boete van het CJIB, moet u tegen de boete in beroep gaan. Veel mensen spreken over het in bezwaar gaan tegen de boete, maar juridisch gezien is dit geen bezwaar, maar een administratief beroep. U gaat in beroep bij de officier van justitie die de boete heeft opgelegd.

Indienen beroep tegen boete

U dient beroep in door een beroepschrift te sturen naar de officier van justitie die de boete heeft opgelegd. De verwerking van de beroepschriften is tegenwoordig gecentraliseerd bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie te Utrecht (CVOM).

U stuurt het beroepschrift naar:

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Fax: 088-6990230

In het beroepschrift vermeldt u duidelijk de datum en het kenmerk van de boete. Op de boete die u hebt gekregen staat waarschijnlijk een CJIB-nummer. Dit nummer moet u op de brief vermelden. Wilt u beroep instellen tegen meerdere boetes, die met elkaar samenhangen, dan moet u alle CJIB-nummers vermelden in het beroepschrift. Gaat het om meerdere boetes, die niet met elkaar samenhangen, dan kunt u het beste per boete een nieuw beroepschrift indienen.

In het beroepschrift vermeld u verder waarom u het niet eens bent met de boete. U dient dit duidelijk te motiveren, en zo nodig met bewijsstukken (bijv. verklaringen van getuigen) te onderbouwen.

Beroep bij kantonrechter

Wanneer de officier van justitie het ingediende beroepschrift ongegrond verklaart, kunt u tegen die beslissing vervolgens beroep instellen bij de kantonrechter. Vaak is het standaard dat de officier van justitie beroepen ongegrond verklaart, zelfs als de boete wel terecht zou zijn. Dit heeft ons inziens te maken met de beperkte capaciteit bij het CVOM om alle beroepschriften goed te bestuderen en te beoordelen.

U stuurt dit keer het beroepschrift ook naar het CVOM, maar nu naar een andere afdeling. U moet het beroepschrift nu naar de Afdeling kanton toesturen. U kunt het beroepschrift sturen naar het volgende adres:

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Afdeling kanton
Postbus 8225
3503 RE Utrecht

In het beroepschrift geeft u duidelijk en gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde boete, maar ook waarom u meent dat de officier van justitie het eerder in gediende beroepschrift ten onrechte ongegrond heeft verklaard. Ook nu dient u eventuele bewijzen (bijv. verklaringen van getuigen) ter onderbouwing mee te sturen.

Zekerheidstelling

Kort na de indiening van het beroepschrift, krijgt u een brief van de officier van justitie waarin wordt aangegeven dat u zekerheid moet stellen. Zekerheidstellen betekent dat u het bedrag van de boete en de administratiekosten alvast moet betalen. Wanneer u later in het gelijk wordt gesteld, krijgt u dit bedrag uiteraard terug.

Het is erg belangrijk dat u tijdig de boete en administratiekosten betaald, omdat u anders niet-ontvankelijk wordt verklaard in het beroep. Dat zou betekenen dat de kantonrechter uw beroepschrift niet inhoudelijk mag beoordelen, ook al zou de boete onterecht zijn opgelegd.

Beroepstermijnen

Zowel in de fase van het instellen van beroep bij de officier van justitie, als later bij het beroep bij de kantonrechter geldt een beroepstermijn van 6 weken, te rekenen vanaf de datum die respectievelijk op de boete dan wel de beslissing van de officier van justitie staat vermeld.

Het gemene is vaak dat de betalingstermijn 8 weken bedraagt, waardoor mensen in de war raken. U moet de beroepstermijn van 6 weken goed in de gaten houden!

TIP: nabellen goede ontvangst

Ons advies is om altijd na te bellen voor de goede ontvangst van een ingediend beroepschrift. U kunt het CVOM bereiken op telefoonnummer 088-699 6666.

Hoger beroep tegen beslissing van kantonrechter

Bent u het ook niet eens met de beslissing van de kantonrechter, dan kunt u hiertegen nog in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden