085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Benadeelde partij

Bent u slachtoffer van een misdrijf, dan kunt u zich voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u schadevergoeding vorderen van de verdachte. Dit heet ook wel een vordering benadeelde partij.

U kunt als benadeelde bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen voor materiele schade die u hebt opgelopen zoals kapotte kleding, vernielde of beschadigde goederen, reiskostenvergoeding voor aangifte en gesprekken met advocaat of slachtofferhulp.
Ook kunt u als benadeelde partij een vordering indienen voor immateriele schade, ook wel smartengeld genoemd. U vraagt dan een vergoeding voor de pijn en/of letsel dat u hebt opgelopen, of de schrik die u hebt gehad als gevolg van het strafbare feit.

Overige rechten benadeelde partij

Als benadeelde partij hebt u ook nog meer rechten.

Kopie proces-verbaal
U kunt een kopie van het proces-verbaal van de politie opvragen. U krijgt dan alle verklaringen en andere stukken over het misdrijf. U hebt volgens de wet slechts recht op inzage, maar u moet altijd proberen om een kopie van het proces-verbaal te krijgen.

Aanwezigheid zittingen
Als benadeelde partij mag u ook aanwezig zijn bij alle zittingen. Bij volwassen verdachten zijn alle zittingen sowieso openbaar, maar u krijgt dan als benadeelde partij tenminste een schriftelijke mededeling van de datum en het tijdstip waarop de zaak tegen de verdachte wordt behandeld.
Jeugdstrafzaken zijn besloten, maar als benadeelde partij hebt u toch het recht om aanwezig te zijn tijdens de zitting.

Advocaat benadeelde partij
Indien u zich als benadeelde partij wenst te voegen in de strafzaak, is het zeker bij ernstige feiten of meer ingewikkelde schadevorderingen eerst een advocaat te raadplegen. Met de advocaat kunt u dan de mogelijkheden bespreken om een vordering benadeelde partij in te dienen. De advocaat kan ook voor u het proces-verbaal opvragen en u informeren over de bewijzen tegen de verdachte.

Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat die u kan bijstaan en adviseren als benadeelde partij in de strafzaak. Onze advocaten zijn allen deskundig en zullen uw belangen zo goed mogelijk behartigen.
Alle advocaten verlenen hun rechtsbijstand ook pro deo (op basis van toevoeging; gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten van rechtsbijstand (gedeeltelijk) vergoed door de Staat.

Is het een betalende zaak, dan geniet u maximale korting bij aanmelding via deze website. Met alle advocaten binnen ons netwerk hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u zeker nooit te veel betaald voor gespecialiseerde rechtsbijstand.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden