085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Advocaat strafrecht specialisaties

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaat kunnen u bijstaan in alle strafzaken. Een niet volledig overzicht van de verschillende specialisaties vindt u hieronder:

Vermogensdelicten

 • Diefstal
 • Heling
 • Verduistering
 • Oplichting
 • Fraude en valsheid in geschriften
 • Witwassen

Geweldsdelicten

 • Moord en doodslag
 • Mishandeling
 • Openlijke geweldpleging
 • Terrorisme

Uitingsdelicten

 • Bedreiging
 • Belediging
 • Smaad enlaster
 • Discriminatie

Zedendelicten

 • Verkrachting
 • Feitelijke aanranding (ontucht)
 • Schennis van de eerbaarheid
 • Kinderporno

Overige commune delicten

 • Stalking
 • Brandstichting
 • Wederspannigheid (verzet bij aanhouding)
 • Niet voldoen aan ambtelijk bevel
 • Hulp bij zelfdoding
 • Deelname aan criminele organisatie

Wegenverkeerswet (verkeersdelicten)

 • Ongeval door schuld
 • Gevaar op de weg veroorzaakt
 • Rijden onder invloed
 • Verlaten plaats ongeval
 • Rijden tijdens ontzegging of ongeldigverklaring
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Snelheidsovertredingen
 • Invordering rijbewijs

Opiumwet (drugsdelicten)

 • Hennepteelt (hennepkwekerijen, etc.)
 • Voorhanden hebben van verdovende middelen
 • Drugshandel

Wet Wapens en Munitie

 • Voorhanden hebben wapen
 • Wapenhandel
 • Vervoer van wapens

Wet Economische Delicten

 • Wet Financieel Toezicht (overtreding financiële wetgeving)
 • Milieudelicten (o.a. Wet Milieubeheer, Wet Verontreiniging oppervlaktewateren)
 • Algemene Wet op de Rijksbelastingen

Militair strafrecht

 • Oorlogsdelicten
 • Afwezigheidsdelicten
 • Schending dienstbevel
 • Niet-naleving dienst voorschrift
 • Commune delicten begaan door militairen

N.B. dit overzicht is niet volledig. Na aanmelding van uw zaak zullen wij voor u op zoek gaan naar een voor dat specifieke delict gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden