085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Poging tot doodslag

Poging tot doodslag is als zodanig niet apart in de wet opgenomen. Het is een samenvoeging van het artikel dat gaat over doodslag (art. 287 Sr.) en het artikel dat de poging strafbaar stelt (art. 45 Sr.)

Artikel 287 Sr. stelt het doden van een ander, zonder voorbedachte rade, strafbaar:

“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft (..)”

In artikel 45 is de poging strafbaar gesteld:

“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard”

Voorbeelden poging tot doodslag

Van poging tot doodslag is bijvoorbeeld sprake wanneer u een bepaald voorwerp in uw handen hebt, en daarmee dreigt.
Als u iemand met een hard voorwerp tegen het lichaam hebt geslagen, wordt dit vaak ten laste gelegd als poging tot zwaar lichamelijk letsel omdat u door het slaan de aanmerkelijke kans op de koop toe hebt genomen dat die ander daardoor zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren;
– Hoe hard u geslagen hebt
– Hoe vaak u geslagen hebt
– Waar u de ander hebt geraakt
– Hoe hard het voorwerp was

Verdenking poging tot doodslag

Mensen schrikken vaak van een dergelijke beschuldiging, omdat doodslag ook een ernstig feit is. Met andere woorden wordt u verweten dat u geprobeerd hebt om een ander om het leven te brengen.
U hoeft echter niet meteen te schrikken hoor. Vaak zien we dat het in de praktijk reuze meevalt bij een verdenking poging tot doodslag. Dit noemen wij ook wel ‘politie-inflatie’; de politie maakt de beschuldiging ernstiger dan het vaak in de praktijk is geweest. Dit wordt onder meer gedaan met het oog op het kunnen toepassen van bepaalde dwangmiddelen, waaronder de voorlopige hechtenis. Door het feit zwaarder aan te zetten, heeft de officier van justitie iets meer mogelijkheden om zwaarder in te zetten bij het verlengen van de duur van het voorarrest en het inzetten van opsporingsbevoegdheden, maar met de juiste verdediging kunnen wij de verdenking vaak al vrij snel terugbrengen tot de juiste proportie zodat de rechter al snel door deze zware aantijging kan prikken.

Gespecialiseerde advocaat

Het is wel belangrijk dat u zich bij een beschuldiging van poging tot doodslag goed op het verhoor voorbereidt, bij voorkeur in nauw overleg met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zodat u ook concreet uw verklaring met die advocaat kunt voorbereiden.

Informatiebrochure poging tot doodslag

Ter voorbereiding op het politieverhoor terzake poging tot doodslag hebben wij ook een speciale informatiebrochure geschreven. In deze informatiebrochure zullen wij u uitleggen wat u tijdens het verhoor kunt verwachten, welke vragen u zult krijgen, en waarom die vragen worden gesteld. Wanneer u de achterliggende bedoeling van de vragen begrijpt, kunt u voorkomen dat u voor uzelf belastende antwoorden geeft, die later tot een veroordeling en een hoge straf zouden kunnen leiden.

> Informatiebrochure poging tot doodslag 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden