085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Proefverlof

Een proefverlof betekent dat gedetineerden in aanloop naar hun vrijlating zich een aantal keren op proef in de maatschappij mogen bewegen. Dit met het idee dat zij stapsgewijs wennen aan het leven buiten de gevangenis, zodat ze beter reïntegreren in de maatschappij. Vaak brengen gedetineerden hun proefverlof door bij familie of bekenden, maar het kan ook gaan om een zelfstandig verlof. Zij doen tijdens het verlof dagelijkse dingen, maar kunnen ook voorbereidingen treffen op hun terugkeer door een huis te huren. Er zijn diverse soorten verlof, die verschillen in lengte en regime.

Proefverlof TBS

Een bekend proefverlof is dat van gedetineerden met tbs. Dit vindt doorgaans onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld permanente begeleiding, plaats.

Incidenteel verlof

Verder bestaat het 24 uur durend incidenteel verlof, waarop gedetineerden beroep doen als bijvoorbeeld een familielid overlijdt. Ook strafonderbreking is een (andere variant) van een kortdurende verlof om bijzondere redenen.

Algemeen verlof

Het algemeen verlof kunnen alle gedetineerden in aanloop naar hun vrijlating aanvragen.

Proefverlof aanvragen

De eerste beslissing over een verzoek voor algemeen verlof ligt bij de directeur van de betreffende gevangenis of andere inrichting. De directeur dient op de aanvraag van een gedetineerde te beslissen. Indien het verzoek wordt afgewezen kan de gedetineerden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de zogeheten beklagcommissie. Tegen de beslissing van de beklagcommissie staat weer beroep open bij de Raad voor Strafrechttoepassing en jeugdbescherming, de hoogste en laatste instantie op dit gebied. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden