085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Officierszitting

Een officierszitting is een zitting bij het parket van de officier van justitie. De officierszitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. U komt dan niet bij de rechter, maar slechts bij de officier van justitie. Andere vormen van buitengerechtelijke afdoening van een strafzaak zijn: de strafbeschikking, het transactievoorstel, en sepot.

Andere benamingen voor de officierszitting zijn: OM-zitting, TOM-zitting

Straffen bij officierszitting

Bij de officierszitting krijgt de verdachte een voorstel voor een straf. De verdachte kan de straf accepteren, waardoor de strafzaak tegen de verdachte verder eindigt, maar de verdachte kan ook de voorgestelde straf weigeren. In dat laatste geval kan de verdachte later worden gedagvaard om te verschijnen met de politierechter.

Doorgaans zijn de straffen die worden voorgesteld tijdens een officierszitting lager dan de straf die de rechter zou opleggen. Dit is echter niet altijd het geval. De straffen bij een officierszitting zijn niet altijd lager. U moet dus voorzichtig zijn om niet te snel de voorgestelde straf te accepteren. Rechtsbijstand van een advocaat tijdens een officierszitting is daarom wel aan te bevelen.

Wel is het zo dat de officier van justitie niet zelfstandig gevangenisstraf kan opleggen of voorstellen. De straffen bij de officierszitting zijn beperkt tot een geldboete, een werkstraf, en/of het opleggen van de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij.

Advocaat nodig?

Over het algemeen gaat het bij officierszittingen om de kleinere, en lichtere strafzaken. Toch is de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat altijd wel aan te bevelen. Vaak komt het voor dat de officier van justitie via een officierszitting een verdachte een straf probeert op te leggen, terwijl er nauwelijk bewijzen in het dossier zitten, zodat eigenlijk sepot had moeten volgen. De advocaat gaat dat voor u na.

Ook weet de advocaat wat in vergelijking tot andere zaken een redelijke straf is. Tijdens de officierszitting kan de advocaat hier direct op anticiperen, en zo nodig met de officier van justitie onderhandelen over de straf.

Onze advocaten werken allemaal ook pro deo. Een pro deo advocaat ontvangt een vergoeding voor de rechtsbijstand van de Staat. U hoeft dan alleen nog een beperkte eigen bijdrage te betalen, die u vaak nog terug kunt krijgen via de bijzondere bijstand. Komt u niet in aanmerking voor een pro deo advocaat, dan kunnen onze advocaten de zaak op betalende basis aannemen. Met de advocaten binnen ons netwerk hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt waardoor u deskundige rechtsbijstand krijgt, zonder dat u daar veel voor hoeft te betalen. En belangrijk is ook dat u bij vrijspraak of sepot recht hebt op volledige vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand. Deskundige rechtsbijstand van een advocaat, is dus altijd de moeite waard!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden