085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Rijbewijs ingevorderd

Het rijbewijs kan door de politie om verschillende redenen worden ingevorderd. De vraag of u uw rijbewijs terugkrijgt is afhankelijk van de reden waarom het rijbewijs is ingevorderd en uw persoonlijke belangen. De volgende gronden voor invordering van het rijbewijs moeten worden onderscheiden: 

In al deze gevallen kan een bestuurder tevens terechtkomen in de CBR vorderingsprocedure, waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard of de geldigheid tijdelijk wordt geschorst.

Brief officier van justitie na ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u dit uiteraard zo snel mogelijk terug. Steeds vaker besluit de officier van justitie om het rijbewijs nog voor enkele maanden in te houden. U kunt de beslissing van de officier van justitie beinvloeden, door tijdig een brief te sturen naar het CVOM te Utrecht. U vraagt in de brief om het ingevorderde rijbewijs aan u terug te geven. Het is belangrijk dat u uw verzoek tot teruggave zo goed mogelijk motiveert en – waar mogelijk – met bewijsstukken onderbouwt.

> Voorbeeldbrief na ingevorderd rijbewijs

Klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Wanneer de officier van justitie heeft besloten om het ingevorderde rijbewijs voor langere tijd in te houden, dan kunt u tegen deze beslissing een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Het klaagschrift dient, net als de brief, goed te zijn gemotiveerd en met bewijsstukken te zijn onderbouwd. Vaak is het goed om een werkgeversverklaring mee te sturen waaruit volgt dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk.

> Bezwaarschrift na ingevorderd rijbewijs
> Bezwaarschrift/klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Procedure ingevorderd rijbewijs 

De procedure na een ingevorderd rijbewijs bestaat uit meerdere onderdelen, die soms ook door elkaar kunnen lopen. U moet telkens goed opletten en in de gaten houden waar u mee bezig bent.

Klaagschriftprocedure

Hebt u een klaagschrift ingediend tegen het uitblijven van een last tot teruggave van het ingevorderde of ingehouden rijbewijs, dan zult u eerst een oproeping krijgen voor een zitting bij de raadkamer van de rechtbank. De rechtbank zal dan beslissen of er redenen zijn om tussentijds het rijbewijs aan u terug te geven.

Zitting rechtbank/officierszitting

Na de raadkamerzitting krijgt u nog een oproeping voor een zitting. Dat kan een zittingbij de rechtbank (vaak: politierechter) zijn, maar u kunt ook een oproeping krijgen voor een officierszitting. Een officierszitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U komt dan niet bij de rechter, maar een officier van justitie of een parketsecretaris doet een voorstel voor een taakstraf en/of ontzegging van de rijbevoegdheid.

CBR Procedure

Naast de strafzaak kan er ook nog een CBR-procedure lopen. Het CBR kan na een melding van de politie besluiten om een bepaalde verkeersmaatregel op te leggen, zoals een alcoholcursus, een onderzoek naar de rijgeschiktheid of een alcoholslotprogramma. In sommige gevallen kan het CBR ook het rijbewijs ongeldig verklaren.

Het kan dus gebeuren dat u uw rijbewijs in de strafzaak terugkrijgt, maar dat het rijbewijs direct naar het CBR wordt gestuurd omdat deze het rijbewijs ongeldig heeft verklaard.

Advocaat nodig?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, komt er ineens veel op u af. U wilt natuurlijk het rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgen, maar wat de snelste en beste manier is om uw rijbewijs terug te krijgen verschilt van zaak tot zaak. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierin het beste adviseren en begeleiden. De advocaat kan u adviseren wat uw kansen zijn om via een klaagschriftprocedure het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen, en wat het beste moment is om het klaagschrift in te dienen. Hierbij houdt de advocaat het overzicht en zal hij anticipereren op de andere procedures die kunnen lopen.

Wilt u direct geholpen worden door een gespecialiseerde advocaat, dan verzoek wij u om het aanmeldformulier nieuwe zaak zo volledig mogelijk in te vullen. Wij sturen dit dan onmiddellijk door naar de advocaat bij u in de regio die dan binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u zal opnemen om de zaak verder te bespreken. Het aanmelden van uw zaak via onze website is gratis en geheel vrijblijvend. Uw aanmelding verplicht u dus tot niets. De beslissing om met de advocaat in zee te gaan, kunt u altijd later nog nemen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden