085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt: (ex-) partners, gezins- en familieleden en huisvrienden. Verdachten en slachtoffers kunnen mannen en vrouwen zijn, en kunnen kind of volwassene (waaronder ouderen) zijn.

Indien u wordt verdacht van huiselijk geweld is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Huiselijk geweld in de wet

Huiselijk geweld is niet als losstaand feit in het Wetboek van strafrecht opgenomen. Huiselijk geweld is een verzameling van strafbare feiten die te maken hebben met geweldsdelicten binnen de huiselijke kring. Het kan gaan om de volgende feiten:

 • art. 300: ingeval van recidive: mishandeling (inclusief verzwarende omstandigheden ex art. 304)
 • art. 300 lid 2: mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend
 • art. 302 (jo 45): (poging tot) zware mishandeling
 • art. 303: zware mishandeling met voorbedachte rade
 • art. 304: betrekking hebbend op art. 300 t/m 303 indien begaan jegens vader, moeder, echtegeno(o)t(e), levensgezel of kind, ambtenaar of door toediening van voor de gezondheid schadelijke stoffen
 • art. 350: ingeval van recidive: beschadiging goederen; hierbij zijn op grond van art. 353 de vervolgingsuitsluitingsgrond (bij echtgenoten die niet van tafel en bed of goederen zijn gescheiden) en het klachtvereiste (bij van tafel en bed of goederen gescheiden echtgenoten) ex art. 316 van toepassing.
 • art. 242 (jo 45): (poging tot) verkrachting
 • art. 243: gemeenschap met een bewusteloze of onmachtige
 • art. 246: feitelijke aanranding der eerbaarheid
 • art. 257: iemand tot wiens onderhoud verdachte verplicht is in hulpeloze toestand brengen of laten, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend
 • art. 282: wederrechtelijke vrijheidsberoving, al dan niet zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend
 • art. 285: bedreiging
 • art. 285b: belaging (klachtdelict)
 • art 287: moord
 • art 289: doodslag
 • art. 11 Wet tijdelijk huisverbod: de uithuisgeplaatste handelt in strijd met het opgelegde huisverbod

Bewijs huiselijk geweld

Over het algemeen wordt het bewijs van huiselijk geweld geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel. Dat hoeft niet veel te zijn, bijv. een verklaring van de politie dat zij vers letsel zagen.

Om met succes verweer te voeren tegen de verdenking is het belangrijk dat u van meet af aan een mogelijke andere oorzaak voor het letsel weet te geven. Hoe aannemelijker uw verhaal is, hoe groter de kans op een vrijspraak is.

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

Advocaat huiselijk geweld

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in huiselijk geweldzaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van huiselijk geweld bij.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden