085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Noodweerexces

Van noodweerexces is sprake op het moment dat bij de afweer de grenzen van de noodzakelijke verdediging worden overschreden als gevolg van de hevige gemoedstoestand die door de aanranding wordt veroorzaakt. De gedraging moet dus het onmiddellijk gevolg zijn van de hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door de wederrechtelijke aanranding. De veroorzaakte gemoedsbeweging is van doorslaggevend belang voor de gedraging, maar niet dat geheel uitgesloten is dat andere factoren mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging (vgl. HR 13 juni 2006, LJN AW3569, NJ 2006, 343).

Noodweer

Een beroep op noodweerexces kan alleen slagen indien er sprake was van een noodweersituatie. Dus dat is een belangrijk vereiste. Noodweerexces komt alleen maar aan de orde wanneer bij het gebruikte geweld ter verdediging tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden.

Voorbeelden noodweerexces

Van noodweerexces is bijvoorbeeld sprake als harder wordt teruggeslagen dan nodig is om de aanval af te weren, een wapen wordt gebruikt waar met minder had kunnen worden volstaan of de situatie waarin langer wordt doorgeslagen dan strikt noodzakelijk is. Er kan alleen van noodweerexces worden gesproken, indien er een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding heeft plaatsgehad.

Advocaat noodweer

Wilt u een beroep doen op noodweerexces, dan is het verstandig dat u het verhaal eerst voorlegt aan een gespecialiseerde advocaat, zodat die naar juridische maatstaven kan beoordelen of er in uw stuatie werkelijk sprake is geweest van handelen vanuit noodweerexces. Bij voorkeur bespreekt u het gebeurde eerst met de advocaat voordat u een verklaring aflegt bij de politie. Heeft u al een verklaring afgelegd bij de politie, dan zal de advocaat eerst een kopie opvragen van alle verklaringen en deze met u bespreken. Door het horen van getuigen kan in veel gevallen het verweer noodweerexces nog onderbouwd worden.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat met ruime ervaring met noodweerverweren. De rechtsbijstand kan zowel pro deo als op betalende basis worden verricht.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden