085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Pro deo advocaat strafrecht

Wat veel mensen niet weten is dat u ook een advocaat van onvermogen, ook wel een pro deo advocaat, kunt krijgen. Een pro deo advocaat is een advocaat die betaald wordt door de Staat. In de wet is bepaald dat mensen die beneden een bepaalde inkomensgrens zitten, recht hebben op door de Staat gesubsidieerde rechtsbijstand. De pro deo advocaat is verder onafhankelijk en zal evengoed voor de client optreden als wanneer de zaak op betalende basis wordt aangenomen.

Pro deo advocaat

Niet alle advocaten zijn pro deo advocaten. Sommige advocaten verlenen alleen rechtsbijstand op betalende basis. Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij afgesproken dat zij ook pro deo rechtsbijstand verlenen wanneer de client binnen de daarvoor geldende inkomensgrenzen zit. Komt u niet voor een pro deo advocaat in aanmerking, dan hanteren de bij ons netwerk aangesloten advocaten een speciaal en extra laag voordeeltarief.

Strafzaken

In de meeste strafzaken kunt u worden bijgestaan door een pro deo advocaat. Er gelden echter enkele uitzonderingen.

Kantonzaken
Moet u bij de kantonrechter verschijnen dan kunt alleen door een pro deo advocaat worden bijgestaan indien vrijheidsbeneming dreigt, bijv. bij dreigende hechtenis en in gijzelingszaken in verband met cjib-boetes.

Verzoek vermindering c.q. kwijtscheling ontnemingsvordering
Bij verzoeken ex art. 577b Sv. voor vermindering of kwijtschelding van een eerder opgelegde ontnemingsvordering, kunt u geen toevoeging krijgen. De Raad voor de Rechtsbijstand meent dat u zelf zo’n verzoek kunt indienen.

Eigen bijdrage

Van de rechtzoekende wordt in sommige gevallen wel verlangd dat deze een eigen bijdrage betaalt voor de kosten die de Staat betaalt aan de pro deo advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk gesteld van het jaarlijkse inkomen, maar bedraagt nooit erg veel. Bovendien kunnen mensen die een Wwb-uitkering (bijstand) hebben via de bijzondere bijstand de eigen bijdrage geheel vergoed krijgen. Per saldo is dan de rechtsbijstand toch volledig kosteloos voor u. Voor meer informatie over de inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage, zie www.rvr.org.

 > Meer informatie pro deo advocaat strafecht

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden