085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Taakstraf

Een taakstraf kan bestaan uit een leerstraf of een werkstraf. De rechter kan een taakstraf opleggen van maximaal 240 uur bij volwassenen en tot maximaal 200 uur bij minderjarigen. Of u, als verdachte, in aanmerking komt voor een taakstraf is afhankelijk van de ernst van het feit, de omstandigheden van het geval, uw persoonlijke omstandigheden en het aantal eerdere taakstraffen dat is opgelegd.

Leerstraf

Een leerstraf kan een training of cursus inhouden die u verplicht moet volgen. Dat kan onder meer een budgetteringscursus, een sociale vaardigheidstraining of een agressierelulatietraing zijn. Dit zijn de meest voorkomende leerstraffen, maar er zijn nog vele mogelijkheden. Vaak wordt een leerstraf alleen opgelegd op voorstel van de Reclassering.

Werkstraf

De werkstraf houdt in dat u verplicht bent om onbetaalde arbeid ten algemene nutte te verrichten. Waar u de werkstraf moet verrichten en welke werkzaamheden u moet verrichten wordt in overleg met de Reclassering bepaald. De Reclassering heeft een aantal werkstrafprojecten in de regio waar veroordeelden de werkstraf kunnen verrichten. Een rechter heeft geen invloed op de tenuitvoerlegging van de werkstraf. De rechter bepaalt alleen de hoogte van de werkstraf.

Wet beperking taakstraffen

De Wet beperkingen taakstraffen houdt in dat in bepaalde in artikel 22b Wetboek van Strafrecht (Sr.) genoemde gevallen geen kale taakstraf mag worden opgelegd door een rechter. De taakstraf kan in die gevallen alleen door de rechter worden opgelegd in combinatie met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Art. 22b Sr. noemt de volgende gevallen:

  1. Bij ernstige misdrijven, waar een maximum gevangenisstraf van 6 jaar of meer op is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad;
  2. Bij de feiten wederspannigheid met letsel tot gevolg (art. 181 Sr.), bezit, vervaardigen, en verkopen kinderporno (240b), bewegen van een minderjarige tot ontuchtige handelingen (248a Sr.), het hebben van seks met een minderjarige prostituee (248b Sr.), het opzettelijk aanwezig zijn bij ontucht met een minderjarige (248c Sr.), teweegbrengen of bevorderen ontucht met kind (art. 250 Sr).
  3. Wanneer in de afgelopen 5 jaar al eerder een taakstraf is opgelegd voor een soortgelijk misdrijf, en deze taakstraf al is verricht of daarvoor de vervangende hechtenis is uitgezeten.

Hiervan kan alleen worden afgeweken indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.

In de praktijk blijkt dat rechters helemaal niet blij zijn met de Wet beperking taakstraffen. Rechters zijn op voorstel van een advocaat regelmatig bereid om binnen de kaders van de wet creatief om te gaan met de wet, zodat ze toch maatwerk kunnen leveren. Wij kunnen de volgende tips geven:

  • Hebt u als verdachte in voorarrest gezeten, dan is er niets aan de hand. U krijgt dan een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest, en verder een werkstraf.
  • Een geldboete ipv een werkstraf bij de lichtere feiten
  • Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden, first offenders, etc. wil de rechter nog wel eens de wet naast zich neerleggen, zo ook de rechtbank Zeeland West-Brabant in een zedenzaak, met een minderjarige verdachte met de nodige problematie (uitspraak)

Advocaat taakstraffen

Loopt u het risico op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelet op de Wet beperking taakstraffen, of wilt u advies over de mogelijkheden om een taakstraf te krijgen, meldt uw zaak dan bij ons aan. Wij brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden