085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Lijfsdwang bij ontnemingsvordering

De het toewijzen van een ontnemingsvordering zal de rechter gelijktijdig de ontnemingsmaatregel opleggen. De ontnemingsmaatregel houdt in dat het CJIB belast is met de incasso van de ontnemingsvordering. Wanneer het CJIB er niet in slaagt om de ontnemingsvordering (tijdig) te incasseren, zal de officier toepassing van lijfsdwang vorderen.

Lijfsdwang bij niet betalen ontnemingsvordering

Lijfsdwang moet niet verward worden met lijfstraffen, zoals dat vroeger gebeurde. Lijfsdwang is niet meer dan vrijheidsbeneming als dwangmiddel om betaling te verkrijgen. Lijfsdwang is in zoverre vergelijkbaar met gijzeling, een andere incassomaatregel die ten dienste staat aan het CJIB om betaling van aan de Staat verschuldigde geldbedragen te bewerkstelligen. Bij de incasso van de geldboete gaat het om gijzeling; bij de ontnemingsvordering gaat het om lijfsdwang.

Lijfsdwang op vordering officier

Lijfsdwang kan alleen door de rechter, op vordering van de officier van justitie worden opgelegd. De rechter die de ontnemingsvordering heeft toegewezen, zal moeten oordelen over de vordering van de officier tot toepassing van lijfsdwang.
U ontvangt een oproeping voor de zitting waar de vordering lijfsdwang wordt behandeld. Het is belangrijk dat u bij deze zitting aanwezig bent, om zo goed mogelijk verweer te kunnen voeren tegen de vordering tot toepassing van lijfsdwang. U hebt slechts een kans om te voorkomen dat u de cel in draait. Daarom adviseren wij u dat u zich tijdens deze zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u uit de buurt.

Duur lijfsdwang ontnemingsvordering

De duur van de lijfsdwang is afhankelijk van de hoogte van de ontnemingsvordering. De officier van justitie kan meermaals toepassing van lijfsdwang vorderen, maar de totale duur van de lijfsdwang kan nooit meer dan 3 jaar bedragen. Hoe hoger de ontnemingsvordering, hoe langer de duur van de mogelijke lijfsdwang.

In tabel ziet de duur van de lijfsdwang er als volgt uit:

Restant betalingsverplichting

 1ste vordering

 2de vordering

 3de vordering

 tot € 25.000,-

   120 dagen

 240 dagen

 360 dagen

€ 25.000,- – € 50.000,-

   180 dagen

 360 dagen

 540 dagen

€ 50.000,- – € 500.000,-

   540 dagen

 540 dagen

       *

meer dan € 500,000,-

 1080 dagen

     *

       *

 

Kwijtschelding of vermindering ontnemingsbedrag

Via een zogenaamde art. 577b Sv. verzoek kunt u aan de rechter kwijtschelding of vermindering van het ontnemingsbedrag vragen, bijvoorbeeld omdat u echt niet in staat bent om het opgelegde bedrag te betalen. In het verzoekschrift dient u zo goed mogelijk uw financiele situatie weer te geven en te onderbouwen met bewijsstukken. Uit vaste jurisprudentie is gebleken dat u moet kunnen aantonen dat u in de rest van uw leven niet in staat zult zijn om het ontnemingsbedrag terug te betalen, omdat u bijvoorbeeld als gevolg van blijvende invaliditeit of ziekte niet tot werken in staat bent.
In de praktijk hebben wij echter ook goede ervaringen met een vermindering van het ontnemingsbedrag wanneer u al een redelijk bedrag hebt afgelost, maar wanneer u vanwege uw financiele situatie of door andere omstandigheden niet in staat bent om het volledige ontnemingsbedrag te betalen.

Het is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en het is zeker niet eenvoudig om bij de rechter kwijtschelding of vermindering van het ontnemingsbedrag voor elkaar te krijgen. De kans dat u dat alleen voor elkaar krijgt is niet groot. U doet er verstandig aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die ervaring heeft met het indienen van verzoekschriften ex art. 577b Sb. Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u in contact brengen met een advocaat uit ons netwerk.

 > Meer informatie ontnemingsvordering

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden