085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Omzetting werkstraf

Wanneer de werkstraf in de ogen van de Reclassering niet goed of tijdig wordt verricht, zal de Reclassering de werkstraf retourneren aan het Openbaar Ministerie. In een zogenaamd afmeldverricht geeft de Reclassering aan waarom de werkstraf niet goed is verricht.

Officier van justitie besluit tot omzetting werkstraf

Wanneer de Reclassering de werkstraf aan het Openbaar Ministerie retourneert, zal de officier van justitie voor de nog openstaande uren vervangende hechtenis ten uitvoer leggen. Dit wordt ook wel omzetting van de werkstraf naar vervangende hechtenis genoemd. Voor iedere 2 uur niet verrichte werkstraf, wordt 1 dag vervangende hechtenis ten uitvoer gelegd.

Bezwaarschrift tegen omzetting werkstraf

Tegen het besluit van de officier van justitie tot omzetting van de werkstraf naar vervangende hechtenis, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de rechter die de werkstraf heeft opgelegd. Is de werkstraf opgelegd door de politierechter, dan moet u daar het bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift tegen de omzetting van de werkstraf moet ter griffie van het gerecht worden ingediend. Van de indiening moet een akte worden opgemaakt.

Naast de eventuele formele verweren met betrekking tot fouten die gemaakt zijn bij het door de officier van justitie genomen besluit tot omzetting van de werkstraf, moet in het bezwaarschrift zo goed mogelijk worden aangegeven waarom de werkstraf niet is verricht, en dat u bereid bent om de werkstraf alsnog op zeer korte termijn te verrichten. Ook uw persoonlijke situatie moet uitgebreid in het bezwaarschrift worden weergegeven, om de rechter ervan te overtuigen dat u nog een tweede kans moet krijgen om de werkstraf (alsnog) te verrichten.

Advocaat ivm bezwaarschrift omzetting werkstraf

U krijgt maar een kans om de rechter ervan te overtuigen dat u nog een tweede kans moet krijgen om de werkstraf te verrichten. Hoger beroep is niet mogelijk. Het is daarom belangrijk dat u in deze procedure wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke verweren er gevoerd kunnen worden om te bewerkstelligen dat u een tweede kans krijgt voor het verrichten van de werkstraf.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen bij de rechtbank en u ook op de zitting zal bijstaan.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden