085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Laster

Laster is het doen van schriftelijke of mondelinge uitlatingen waarbij een ander in zijn eer en goede naam wordt aangetast, wetende dat de gedane uitlatingen in strijd met de waarheid worden gedaan. Het verschil tussen smaad/smaadschrift en laster zit in het laatste stuk: bij laster moet bewezen worden dat de verdachte wist dat de uitlatingen in strijd met de waarheid zijn.

Indien u wordt verdacht van laster is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren. Maar ook wanneer u slachtoffer bent van lasterlijke uitspraken is het altijd aan te bevelen om u door een in lasterzaken gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan, zoals voor de voeging als benadeelde partij, of als voor eventueel civielrechtelijke maatregelen.

Laster in de wet

Laster is strafbaar gesteld in artikel 262 in samenhang met artikel 261 Wetboek van strafrecht (Sr.)

Artikel 262 Sv. – Laster

1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het artikel verwijst dus naar smaad of smaadschrift dat strafbaar is gesteld bij artikel 261 Sr:

Artikel 261 – smaad en smaadschrift

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Bewijs laster

Over het algemeen wordt het bewijs van laster geleverd op basis van een aangifte in combinatie met verklaringen van getuigen, of schriftelijk bewijs waaruit de uitlatingen blijken.

Bij het bewijs van laster zijn de speciale bewijsaannames van art. 265 Sr. van belang:

Artikel 265 – bewijsaannames laster

1. Indien de beledigde aan het te last gelegde feit bij rechterlijk gewijsde onherroepelijk is schuldig verklaard, is veroordeling wegens laster uitgesloten.
2. Indien hij van het te last gelegde feit bij rechterlijk gewijsde onherroepelijk is vrijgesproken, wordt dat gewijsde als volkomen bewijs van de onwaarheid van het feit aangemerkt.
3. Indien tegen de beledigde wegens het hem te last gelegde feit een strafvervolging is aangevangen, wordt de vervolging wegens laster geschorst totdat bij gewijsde onherroepelijk over het te last gelegde feit is beslist.

Getuigenverklaringen

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

Verweren tegen laster

Niet iedere gedane uitlating kan juridisch worden gekwalificeerd als laster. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beschuldiging van laster.

Wanneer de uitlatingen worden ontkend door de verdachte, is het aan de officier van justitie om te bewijzen dat de verdachte de uitlatingen wel heeft gedaan. Dat is niet altijd even makkelijk. Hier zitten goede mogelijkheden voor de advocaat om een goed verweer ter verdediging te voeren.
Bekent u als verdachte dat u de uitlatingen wel hebt gedaan, dan moet het verweer erop zijn gericht dat de uitlatingen niet in strijd zijn met de waarheid zijn gedaan.

Advocaat laster

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in lasterzaken.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden