085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Overval

Een overval is een ernstig misdrijf. In het normale spraakgebruik spreekt men vaak over een overval. Juridisch noemt men het een diefstal met geweld of afpersing met geweld. Wanneer u verdacht wordt van een (gewapende) overval, doet u er verstandig aan onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat strafrecht, bij voorkeur nog voordat u bent aangehouden door de politie.

Overval – diefstal of afpersing

Bij een (gewapende) overval kan het gaat om diefstal of afpersing. Het verschil tussen beide delicten is dat het bij diefstal gaat om een wegnemingshandeling; geld of goederen worden gestolen/weggenomen/afgepakt. Bij afpersing wordt de ander gedwongen om geld of goederen af te geven. Het gaat puur om een kwalificatieverschil. De straffen verschillen echter niet tussen beide feiten, en in beide gevallen wordt gesproken van een overval.

Geweld

Een belangrijk element bij een overval is de geweldshandeling die moet hebben plaatsgevonden. Zonder geweld, is er hoogstens sprake van een eenvoudige diefstal, een diefstal in vereniging, of een inbraak in een woning.

Er wordt evenwel al snel voldaan aan het geweldsvereiste. Zo wordt naar vaste jurisprudentie een enkele duw of ruk ook aangemerkt als een geweldshandeling. Wanneer u na ontdekking van een diefstal wordt vastgepakt, en u zich probeert los te rukken, levert dit al een geweldshandeling op, gericht om te kunnen vluchten. Ook dat wordt gezien als een diefstal met geweld. Qua straffen wordt dit evenwel niet zo zwaar bestraft als een woningoverval, maar op uw justititiele documentatie wordt bij bewezenverklaring wel een diefstal met geweld geregistreerd. Dit kan weer gevolgen hebben voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Straffen overval

Een overval wordt gezien als een ernstig feit. Hiervoor worden doorgaans ook zware straffen voor opgelegd. Volgens de orientatiepunten die door rechters worden gehanteerd, varieren de straffen voor een overval van 6 maanden gevangenisstraf voor een straatroof met licht geweld tot 3 jaar gevangenisstraf voor een woningoverval. 

In tabel gaat het om de volgende straffen:

  • straatroof……………………………………………………………..
6 mnd
  • Overval winkel……………………………………………………….
2 jr.
  • Overval geldtransport/vrachtwagen……………………………..
2,5 jr.
  • Woningoverval……………………………………………………….
3 jr.

Onder licht geweld wordt al een enkele ruk of duw verstaan.

De precieze straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van u, als verdachte. Bij het bepalen van de straf kunnen de volgende factoren van belang zijn:

– aard en ernst van het geweld
– gestolen geld of waarde van gestolen goederen
– kwetsbare slachtoffers
– omvang schade – (aard en ernst) letsel
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze
– recidive
– soort wapen/voorwerp
– berouw/spijt betuiging

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Advocaat overval

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Juist bij ernstige strafbare feiten als een overval, is deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat strafrecht noodzakelijk!

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden