085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Openlijke geweldpleging / vechtpartij – advocaat nodig?

Bij openlijke geweldpleging wordt vaak aan vechtpartijen gedacht (geweld tegen personen), en vaak gaat het ook om vechtpartijen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Van openlijke geweldpleging kan ook sprake zijn bij vandalisme (geweld tegen goederen). Niet veel mensen weten dat. Ook is het vaak nog onbekend hoe snel iemand door justitie voor openlijke geweldpleging vervolgd en veroordeeld kan worden. Om iemand wegens openlijke geweldpleging te kunnen vervolgen is slechts nodig dat komt vast te staan dat die persoon een signifiante bijdrage heeft geleverd aan de geweldpleging.

Openlijke geweldpleging in de wet

Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in de artikelen 141 Wetboek van strafrecht (Sr.).

“Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. 

De schuldige wordt gestraft:

1°.               met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

2°.               met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

3°.               met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.”\

Van openlijke geweldpleging kan dus alleen sprake zijn wanneer in ieder geval twee of meer personen het geweld hebben gepleegd. De geweldpleging moet ook in het opebaar hebben plaatsgevonden, dus niet bijv. thuis.

Bewijs openlijke geweldpleging en significante bijdrag

Om iemand voor openlijke geweldpleging te kunnen veroordelen, hoeft de rechter alleen vast te stellen dat twee of meer personen samen geweld in het openbaar hebben gepleegd. Ieder van de verdachten moet minimaal een significante bijdrage aan het geweld hebben geleverd. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters deze significante bijdrage redelijk snel kunnen aannemen. Wanneer een vriend van u ruzie heeft met een ander, en daarmee aan het vechten is, kunt u al als medeverdachte van openlijke geweldpleging worden aangemerkt wanneer u naar uw vriend schreeuwt (bijv. om hem aan te moedigen).

In de meeste gevallen wordt het bewijs van openlijke geweldpleging geleverd via getuigenverklaringen of camerabeelden.

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

> Meer informatie ‘Verweren bij openlijke geweldpleging’

Advocaat openlijke geweldpleging

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in strafzaken betreffende openlijke geweldpleging. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van openlijke geweldplegng bij.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

> ADVOCAAT VOOR OPENLIJKE GEWELDPLEGING

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden