085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Grooming – advocaat nodig?

Grooming wordt beschouwd als de moderne vorm van kinderlokking. Bij grooming wordt een minderjarige via het internet benaderd en bewogen om af te spreken om af te spreken met het oogmerk om seks te hebben of kinderporno te vervaardigen. Het contact wordt vaak gelegd via social media, online communicatiediensten of games. 

Een advocaat gespecialiseerd in grooming kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces en biedt de nodige juridische bijstand. Indien u wordt verdacht van grooming of ontucht met kinderen, ook wel feitelijke aanranding van minderjarigen genoemd, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met groomingstzaken waarbij aangifte is gedaan door of namens minderjarigen/kinderen.

Grooming

Grooming is strafbaar gesteld in artikel 248e Wetboek van Strafrecht (Sr.):

“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie”

Het gaat er dus bij grooming om dat met computer of een ander geautomatiseerd werk via chatdiensten of andere communicatiediensten met een kind/minderjarige die jonger is dan 16 jaar, een ontnoeting wordt voorgesteld of dat die persoon wordt bewogen om zich bijvoorbeeld voor de webcam uit te kleden en/of sexuele handelingen te verrichten.

Advocaat grooming

Juist omdat grooming een relatief nieuw fenoment is, zijn de meeste advocaten nog niet echt bekend met groomingszaken. Het vinden van een gespecialiseerde advocaat voor groomingszaken kan daarom lastig zijn.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in groomingszaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van grooming bij.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

> MEER INFORMATIE GROOMING

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden