085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Ontucht / feitelijke aanranding – advocaat nodig?

Indien u wordt verdacht van ontucht, ook wel feitelijke aanranding genoemd, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met ontuchtzaken. Het maakt voor de is strafbaarstelling uit of het gaat om ontucht met kinderen/minderjarigen, of ontucht met een persoon van 16 jaar of ouder. Ook de verdediging in ontuchtzaken verschilt bij ontucht tussen kinderen tot jaar.

Ontucht / feitelijke aanranding

Ontucht van een iemand van 16 jaar of ouder is strafbaar gesteld in artikel 246 Wetboek van Strafrecht (Sr.)Feitelijke aanranding/ontucht wordt hier als volgt beschreven:

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Het gaat hier om ontucht met kinderen tussen 12 en 16 jaar.

Voor ontucht met kinderen tot 12 jaar kent ons Wetboek van Strafrecht een zwaardere strafbaarstelling:

“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie”

Bewijs ontucht

In ontuchtzaken zal het met name gaan om de vraag of de ontuchtige handelingen bewezen kunnen worden. In de meeste gevallen gaat het dan om de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verschillende verklaringen die zijn afgelegd. Het is hierbij belangrijk dat de advocaat die u verdedigt oog heeft voor eventuele tegenstrijdigheden in de verklaringen en in staat is om de aangevers en getuigen grondig te ondervragen om zo ervoor te zorgen dat de rechter eventueel voor u belastende verklaringen niet mag gebruiken voor het bewijs. Op die manier wordt uw zaak sterker en kan een vrijspraak worden bewerkstelligt.

Politieverhoor ontucht

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘ontucht’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor ontucht besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure ontucht

Advocaat voor ontuchtzaken

Strafzaken waar het gaat om ontucht vragen om de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in ontuchtzaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om u in dit soort zaken altijd te laten bijstaan door de beste advocaten.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor ontuchtzaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden