085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Ontucht kinderen / feitelijke aanranding minderjarigen

Indien u wordt verdacht van ontucht met kinderen, ook wel feitelijke aanranding van minderjarigen genoemd, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met ontuchtzaken waarbij aangifte is gedaan door of namens minderjarigen/kinderen. Van ontucht is al gauw sprake. Het gaat om iedere seksuele handeling die is verricht met een kind jonger dan 16 jaar.

Ontucht / feitelijke aanranding

Ontucht c.q. feitelijke aanranding van een kind is strafbaar gesteld in artikel 245 Wetboek van Strafrecht (Sr.)Feitelijke aanranding wordt hier als volgt beschreven:

“Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Het gaat hier om ontucht met kinderen tussen 12 en 16 jaar.

Voor ontucht met kinderen tot 12 jaar kent ons Wetboek van Strafrecht een zwaardere strafbaarstelling:

“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie”

Bewijs ontucht

In ontuchtzaken met kinderen/minderjarigen zal het met name gaan om de vraag of de ontuchtige handelingen bewezen kunnen worden. In de meeste gevallen gaat het dan om de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verschillende verklaringen die zijn afgelegd. Het is hierbij belangrijk dat de advocaat die u verdedigt oog heeft voor eventuele tegenstrijdigheden in de verklaringen en in staat is om de aangevers en getuigen grondig te ondervragen om zo ervoor te zorgen dat de rechter eventueel voor u belastende verklaringen niet mag gebruiken voor het bewijs. Op die manier wordt uw zaak sterker en kan een vrijspraak worden bewerkstelligt.

Ontucht of sex tussen kinderen

Wanneer kinderen met elkaar sex hebben, wordt dit niet snel aangemerkt als ontucht. Van ontucht is pas sprake wanneer de sexuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-etische norm. Sex tussen een jongen van 17 en een meisje van 15 wordt over het algemeen niet snel als ontuchtig aangemerkt. Vindt de sex plaats tussen een jongen van 18 en een meisje van 13, is er al sneller sprake van ontucht, hetzelfde als bij groepsex tussen jongeren, zoals in het geval dat meerdere jongens afwisselend sex hebben met een minderjarig meisje. Of er in de concrete omstandigheden van het geval sprake is van ontucht, is vaak al in de jurisprudentie aan de orde geweest. Onze advocaten kunnen u hier meer over vertellen.

Advocaat ontucht met kinderen/minderjarigen

Strafzaken waar het gaat om ontucht met kinderen/minderjarigen vragen om de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in ontuchtzaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om u in dit soort zaken altijd te laten bijstaan door de beste advocaten.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor ontuchtzaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00 excl. BTW per uur. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden