085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Gijzeling-boete-cjib

Wanneer een openstaande boete niet wordt betaald, kan de officier van justitie een vordering tot gijzeling indienen. U krijgt dan een oproeping om om een zitting te komen bij de kantonrechter. Van onze clienten krijgen wij vaak vragen of wat gijzeling inhoudt, en wat gedaan kan worden om te voorkomen dat iemand in gijzeling wordt genomen. Wij zullen de meest gestelde vragen hier beantwoorden.

 


Wat is gijzeling?

Gijzeling houdt in dat iemand in hechtenis wordt genomen om die persoon ertoe te dwingen om een boete te betalen. Bij gijzeling wordt de gegijzelde persoon door de politie aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. In de meeste gevallen wordt de gegijzelde persoon al snel overgebracht naar een huis van bewaring. Daar moet hij blijven zitten voor de duur van de door de rechter toegestane gijzeling, tenzij de boetes eerder worden betaald.

Wat is het doel van gijzeling?

Door het toepassen van gijzeling hoopt justitie dat de openstaande boete alsnog wordt betaald. Gijzeling wordt dus als dwangmiddel voor de betaling van de boete gebruikt. Het is geen extra straf die u krijgt. Als de boete eenmaal is betaald, moet u onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

Wat is de maximale duur van de gijzeling?

Voor iedere € 50,00 mag een persoon maximaal 1 dag in gijzeling worden genomen, met een maximum van 7 dagen per boete. Heeft u meerdere boetes openstaan, dan kan de duur van de gijzeling flink oplopen. Voor iedere boete van meer dan € 350,00 (na verhoging!), kunt u dus 7 dagen in gijzeling worden genomen.

Bij meerdere geldboetes kan de totale duur van de gijzeling oplopen. Wanneer de gijzeling echter langer dan 15 dagen duurt, adviseren wij u om via een kort geding opheffing van de gijzeling te laten vorderen. U kunt daardoor voorkomen dat u onnodig lang hoeft vast te zitten. 

> Meer informatie maximale duur gijzeling
> Kort geding opheffing gijzeling

Waarom is er een zitting bij de kantonrechter?

Gijzeling is een ingrijpende maatregel die de officier van justitie kan toepassen. De officier mag daarom niet zelfstandig beslissen of hij gijzeling toepast. Om iemand in gijzeling te kunnen nemen, heeft de officier van justitie toestemming nodig van de kantonrechter.
U ontvangt altijd een oproeping om bij de kantonrechter te verschijnen en tijdens die zitting zal door de rechter moeten worden bepaald of jij mag worden gegijzeld en voor hoe lang.

> Meer informatie zitting kantonrechter bij gijzeling

Kan ik een advocaat meenemen naar de zitting van de kantonrechter?

Ja, u kunt u laten bijstaan door een advocaat tijdens de zitting bij de kantonrechter maar dat is tegenwoordig niet meer kosteloos. Sedert 1 februari 2014 is het niet meer mogelijk om een pro deo advocaat te krijgen voor gijzelingszaken. Ons advies is om in ieder geval zelf naar de zitting bij de kantonrechter te gaan en daar verweer te voeren.

> Procedure kantonrechter bij vordering tot gijzeling

Word ik meteen gegijzeld?

U wordt voor de zaken, waarvoor u bent opgeroepen op bij de kantonrechter te verschijnen, niet direct na de zitting gegijzeld. U hoeft dus niet bang te zijn dat u meteen wordt aangehouden. Dat gebeurt nooit! Ons advies is ook om altijd naar de zitting bij de kantonrechter te gaan, en verweer te voeren tegen de vordering tot gijzeling. Neem ook altijd een gespecialiseerde advocaat mee!

Wanneer doet de kantonrechter uitspraak?

Meestal doet de kantonrechter twee weken na de zittingsdag schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt schriftelijk aan u toegestuurd. Wordt u bijgestaan door een advocaat, dan stuurt de kantonrechter de uitspraak aan hem. In sommige gevallen kan de kantonrechter ook meteen uitspraak doen op zitting, bijv. als hij u in de gelegenheid stelt om de boete alsnog binnen een jaar te betalen.

Om welke boete(s) gaat het?

Op de oproeping voor de zitting kunt u precies lezen om welke boete(s) van het CJIB het gaat. Indien u dit niet meer weet, kunt u eventueel contact opnemen met het CJIB om nadere informatie over de boete(s) op te vragen. Als u belt of een brief naar het CJIB stuurt, moet u altijd het cjib-nummer noemen dat op de oproeping staat.

> Opvragen overzichte boetes bij CJIB

Vervalt de boete na de gijzeling?

Gijzeling is een dwangmiddel en vervangt niet de geldboete. De geldboete moet, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds worden betaald na gijzeling. De boete vervalt pas na volledige betaling, inclusief betaling van de verhogingen. 

Hoe vaak kan gijzeling worden toegepast?

In beginsel kan een persoon onbeperkt in gijzeling worden genomen totdat de boete is betaald. Dat betekent dat ook wanneer na de eerste gijzeling geen volledige betaling van de boete heeft plaatsgevonden, een volgende gijzeling kan worden toegepast. De boete vervalt ook niet na de gijzeling.
De gijzeling mag evenwel niet aan het doel voorbijgaan. Wanneer blijkt dat iemand echt niet kan betalen, en hierop gemotiveerd en onderbouwd verweer zal worden gevoerd, kan de kantonrechter de vordering tot gijzeling afwijzen.

Hoe kan ik de boete (alsnog) betalen?

U kunt de boete (alsnog) betalen aan het Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB). Dit kan per bank of giro, maar ook contant

Per bank of giro
Door een overschrijving (u ontvangt geen acceptgirokaart!) op rekeningnummer 56.99.88.888 ten name van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. U moet het CJIB-nummer vermelden!

Storten via postkantoor
U kunt het bedrag ook contant storten op het postkantoor. Ook in dit geval het CJIB-nummer vermelden.

Contant
Wanneer iemand al in gijzeling is genomen, kunt u vaak de boete ook contant op het politiebureau betalen. Neem hiervoor contact op met de politie via 0900-8844.

> Meer informatie betalen boetes CJIB

Kan ik een betalingsregeling met het cjib treffen?

Voor het treffen van een betalingsregeling dient u zelf contact op te nemen met het CJIB. In beginsel hanteert het CJIB het beleid dat zij geen betalingsregeling treffen, maar wanneer u uw verzoek om een betalingsregeling goed onderbouwt, en het de eerste keer is dat u om een betalingsregeling vraagt of wanneer u eerdere betalingsregelingen goed bent nagekomen, zal het CJIB in veel gevallen wel akkoord gaan met een betalingsregeling, zeker wanneer er sprake is van meerdere boetes. Probeer het dus altijd. Wanneer eenmaal een vordering tot gijzeling is gedaan, dan zal het CJIB echter niet meer akkoord gaan met een betalingsregeling.

> Meer informatie betalingsregeling CJIB

Ik heb de boete betaald, maar nu word ik toch gegijzeld?

Het is belangrijk dat u een goede en zorgvuldige administratie bijhoudt van uw betalingen. Verder moet u bij iedere betaling altijd het cjib-nummer vermelden van de boete waarop de betaling betrekking heeft. Wanneer u kunt bewijzen dat u een boete al wel hebt betaald, is het belangrijk dat u het bewijs daarvan aan de kantonrechter toont. Print een bankafschrift uit als bewijs en neem dat mee naar de zitting.

De boete is voor mij betaald, maar ik word niet meteen vrijgelaten?

Ook nu geldt dat het belangrijk is om een goede en zorgvuldige administratie bij te houden. Verder is het belangrijk dat de persoon die voor u de boete heeft betaald, ook het cjib-nummer bij de betaling vermeldt. Zo weet het CJIB altijd op welke boete de betaling betrekking heeft.

Wanneer iemand al langere tijd in gijzeling zit, is het belangrijk om te achterhalen voor welke boetes hij al heeft gezeten, en welke boetes hij nog moet uitzitten. Wanneer u niet voldoende geld hebt om alle boetes meteen te betalen, kunt u beter alleen de boetes betalen die hij nog moet uitzitten. Betaalt u per ongeluk een boete die hij al heeft uitgezeten, dan zult u met de betaling helaas de persoon niet eerder vrij krijgen. Kijk dus goed uit welke boete u betaalt!

Ik ben het niet eens met de boete, wat kan ik doen?

Wanneer u een oproeping ontvangt voor een zitting bij de kantonrechter in verband met de vordering tot gijzeling van de officier van justitie, is de opgelegde boete is normaal gesproken definitief (onherroepelijk). Dit betekent dat u hiertegen niet meer in beroep kunt gaan. De kantonrechter beslist alleen of het dwangmiddel gijzeling wordt toe- of afgewezen, dus of u gegijzeld mag worden. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat er een fout is gemaakt. Heeft u wel beroep ingesteld, en is dit ook tijdig gebeurd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden